Dating f r tjocka

Men om en sådan beräknande attityd inte tjänar till att frigöra den andra parten, är det inte kärlek utan enbart egenkärlek och själviskt tillgodoseende av egna behov.Om vi av svartsjuka binder den andre slocknar kärleken.

dating f r tjocka-32

De menar att om de är riktigt osjälviska och alltid tänker på andra, kommer de slutligen att bli älskade.

De försöker alltså köpa kärlek genom att ge kärlek. Det föder bitterhet hos givaren och skuldkänslor hos mottagaren.

Å andra sidan kan det vara mycket obehagligt för någon som saknar en välutvecklad självbild att vara ensam, eftersom det kan kännas som en icke-tillvaro.

Alltså hamnade jag i relationer som varken innebar ensamhet eller äkta närhet.” (DEAN ORNISH i boken ”Kärlekens läkande kraft”) ”Om du tror att ensamhet kan botas bara genom att ha någon nära sig, kommer du förmodligen inte att vara så omdömesgill som du borde.

Om den innefattade brist och saknad, dras vi till det.

Till sist har vi genom våra trauman renodlat många beteenden som gör det svårt för andra att komma oss nära.

Our hope is that if they give us enough love our unlovable part will go away.

It never does.” (GAY & KATHLYN HENDRICKS i boken ”Lasting love”) ”Olycklig kärlek är en heltidssysselsättning.” (CARL HAMMARÉN) “Kärlek som bygger på skönhet dör snabbt, liksom skönheten.” (JOHN DONNE) "Om ditt självhat gör det omöjligt för dig att tro att du är värd att älskas, är det omöjligt för en partners kärlek att läka dina sår." (HARVILLE HENDRIX i boken ”Tag vara på den kärlek du finner”) "Djupt inom oss känner vi att vi inte är värda att älskas.

På det sättet har oerhört många stannat i sin utveckling sedan de kom in i ett parförhållande.

Tags: , ,